Koszty widoczne i ukryte naszej działalności

Na co Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną?

Pobieranie przez Fundację Avalon opłaty manipulacyjnej od każdej wpłaty przekazywanej na subkonto może wydawać się kontrowersyjnym tematem. Zgodnie z obowiązującym i dostępnym na naszej stronie internetowej Regulaminem od darowizn pobieramy 3% wartości wpłaty, a od poszczególnej wpłaty z 1% podatku – 10% wartości.

Środki, jakie pochodzą z opłat manipulacyjnych, są w całości przeznaczone na rozwój Fundacji Avalon oraz prowadzonych przez nią projektów. O aktualnych projektach możesz przeczytać tutaj. Na przykład osobom z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności proponujemy rehabilitację w naszej siedzibie w Warszawie dofinansowaną ze środków własnych Fundacji. O szczegółach projektu możesz przeczytać tutaj. Koszt takiej rehabilitacji dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności to 30 złotych za godzinę (pełna opłata wynosi od 80 do 100 złotych). Z naszego projektu Aktywni Dzięki Sobie Podopieczny może korzystać dowolną ilość razy.

Jakie koszty działalności Fundacji widać od razu?

Nie możemy zapominać także o kosztach, jakie każdego dnia ponosi Fundacja w związku z codziennie wykonywaną pracą. Do kosztów widocznych możemy zaliczyć: koszty najmu lokali, rachunków za bieżące zużycie prądu, wody, Internetu itp. Do tej grupy zaliczamy też zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów, papieru do wydruku ulotek dla naszych Podopiecznych, dzierżawę drukarki oraz koszty wynikające z umowy z Pocztą Polską, za pośrednictwem której Fundacja wysyła ulotki oraz faktury z wniosków, czy chociażby opłaty związane z prowizjami bankowymi od każdego przelewu wykonywanego w celu realizacji wniosku o dofinansowanie. Fundacja ponosi koszty również na wynagrodzenia pracowników, którzy zapewniają Podopiecznym sprawną obsługę subkont.

A jakich kosztów działalności nie widać?

Do kosztów niewidocznych na pierwszy rzut oka, ale niewątpliwie bardzo istotnych, należy zaliczyć między innymi opłaty ponoszone w związku z obsługą strony internetowej, systemu subkont pozwalającego Podopiecznym śledzić wpłaty przekazywane na subkonta, a także z zatrudnieniem specjalistów, którzy czuwają między innymi nad naszymi systemami informatycznymi.

Oprócz wymienionych wcześniej kosztów ponoszonych na obsługę działań bieżących i kosztów administracyjnych pozostają również koszty związane z zakupem sprzętu do rehabilitacji czy prowadzonym przez Fundację projektem Avalon Extreme, który umożliwia osobom z niepełnosprawnością ucieczkę od codzienności i spróbowanie czegoś nowego/innego, a nawet zarażenie tych osób pasją do sportu, tak by w niedalekiej przyszłości stały się same ambasadorami sportu osób niepełnosprawnych i swoim życiem pokazywały, że osoby z niepełnosprawnością mogą więcej.

Kolejną kategorią kosztów, których na co dzień nie widać, jest rozwój działalności Fundacji. Każdego dnia dbamy o to, by nasze działania mogły dotrzeć do większej grupy osób, by były jeszcze sprawniejsze i byśmy mogli oferować osobom z niepełnosprawnością szerszy zakres usług. Wprowadzanie nowych technologii, nowych możliwości dostępnych dla naszych Podopiecznych również często wiąże się z niemałymi kosztami inwestycyjnymi, które dopiero po jakimś czasie są dla nich widoczne w postaci nowej usługi lub nowszego systemu informatycznego pozwalającego na jeszcze sprawniejszą obsługę.

Oprócz wyżej wymienionych kosztów Fundacja dba również o zabezpieczenie możliwości funkcjonowania nawet w „gorszych czasach” - gdyby okazało się, że z jakiegoś powodu jest mniej środków i nie pozwalają one w danym miesiącu czy roku na pokrycie wszystkich kosztów. Dlatego też Fundacja część środków przeznacza na konta oszczędnościowe lub lokaty (oczywiście w granicach, na jakie pozwala polskie prawo), które pozwalają na tego typu zabezpieczenie.

A na koniec nasza gwarancja :-)

Wszystkie wymienione powyższej koszty, jakie Fundacja Avalon ponosi każdego, dnia są opłacane wyłącznie ze środków własnych Organizacji. Również wszelkie inwestycje są rozpatrywane pod kątem niezadłużania się Fundacji w środkach naszych Beneficjentów. Gwarantujemy wszystkim naszym Podopiecznym wypłatę sumy zgromadzonych środków w dowolnym momencie. Zakładając, że w dniu dzisiejszym mielibyśmy wystarczającą siłę przerobową do zrealizowania wniosków od wszystkich naszych subkontowiczów (czyli od ponad 6000 osób), to moglibyśmy wypłacić wszystkie środki, jakie aktualnie znajdują się na subkontach.

Pracownicy Fundacji Avalon

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!