Jak ubiegać się o wizę na leczenie w USA?

 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej należą do jednych z najszybciej i najprężniej rozwijających się gospodarek i społeczeństw świata. Bardzo duże nakłady pieniężne przeznaczane są na nowe technologie, badania kliniczne i co za tym idzie medycynę. Często słyszymy o nowatorskich operacjach, nowych technologiach w medycynie, które pomagają osobom niepełnosprawnym i chorym poprawić ich stan zdrowia.

 

Dokumenty wymagane w celu ubiegania się o wizę na leczenie przez osoby niepełnosprawne i chore.

 

Poszczególne rządy, prezydenci i kongresmeni obiecują Polakom włączenie w program tzw. Ruchu Bezwizowego ( możliwość podróżowania do USA w celach turystycznych ( w tym również leczenie) i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni.)
W chwili obecnej osoby niepełnosprawne i chore będące obywatelami Polski chcąc podjąć leczenie
w Stanach Zjednoczonych powinny ubiegać się o wizę służbową / turystyczną oznaczaną jako B1/B2.

 

Podstawowe dokumenty jakie należy zgromadzić, aby ubiegać się o wizę do USA w tym przypadku to:

 • paszport
 • wypełniony formularz wizowy DS – 160
 • jedno zdjęcie 5 cm x 5 cm wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Osoby niepełnosprawne i chore udające się do USA, aby podjąć leczenie poza wymaganymi dokumentami wymienionymi powyżej i dokumentami wymaganymi przez urzędnika konsularnego, muszą przedłożyć :

 • pismo z diagnozą medyczną od lekarza prowadzącego opisujące rodzaj dolegliwości oraz wyjaśniające powód podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 • pismo od lekarza lub placówki zdrowia w USA, w którym wyrażona jest chęć przeprowadzenia leczenia danego przypadku oraz określona długość i koszt leczenia. (np. opieki lekarskiej, opłaty za pobyt w szpitalu, diagnostyki),
 • oświadczenie osoby lub organizacji o pokryciu kosztów transportu, zakwaterowania
  i procedur medycznych. Osoby gwarantujące pokrycie kosztów muszą przedłożyć potwierdzenie zdolności finansowej w postaci wyciągu z banku lub inne potwierdzenie dochodów/oszczędności lub kopie zeznań podatkowych poświadczone za zgodność z oryginałem.

W celu zgromadzenia środków na leczenie można np. wykorzystać subkonto założone w Fundacji Avalon, na którym gromadzone są wpłaty z 1% podatku i/lub darowizn.

 

Jak umówić spotkanie wizowe?

 

Po zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów należy za pośrednictwem strony internetowej http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/  założyć profil osoby ubiegającej się o wizę ( uwaga jeśli podróżujecie z rodziną, opiekunem - każdy musi mieć stworzony swój własny profil i ubiegać się o wizę). Po stworzeniu profilu należy dokonać opłaty wizowej (w chwili obecnej są 4 możliwości wniesienia opłaty wszystkie dostępne na wspomnianej wcześniej stronie w zakładce - Formy płatności/Dokonanie opłaty wizowej), oczywiście tego typu opłata może zostać zrefinansowana z subkonta w Fundacji Avalon. Kiedy opłata będzie już aktywna można umawiać spotkanie wizowe
z konsulem. W Polsce mamy do wyboru dwie placówki Warszawa lub Kraków. Jeśli termin spotkania jest bardzo daleki a Wasz wyjazd pilny możecie ubiegać się o tzw. spotkanie w trybie pilnym.

W tym celu po wyznaczeniu spotkania w trybie regularnym należy skorzystać z opcji „Prośba o spotkanie w trybie pilnym” dostępnej na stworzonym wcześniej profilu i wysłać go do Ambasady/Konsulatu za pośrednictwem tego systemu wraz z zeskanowanymi dokumentami potwierdzającymi uzyskanie natychmiastowej opieki medycznej lub towarzyszenie członkowi rodziny lub pracownikowi w uzyskaniu natychmiastowej opieki medycznej.

 

Podstawą refundacji ze środków zgromadzonych na subkoncie, kosztów poniesionych w związku z wyrabianą wizą, jest przesłanie do Fundacji wypełnionego wniosku o dofinansowanie razem z potwierdzeniem założenia profilu osoby ubiegającej się o wizę oraz wniesienia opłaty wizowej.

 

Niezbędne dokumenty:

 1. pismo od lekarza w Polsce z opisem choroby i powodów podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 2. pismo od lekarza lub ze szpitala w Stanach Zjednoczonych z informacją o gotowości leczenia danego przypadku oraz podaniem przybliżonych kosztów leczenia,
 3. dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów leczenia – takie koszty również mogą zostać pokryte ze środków zgromadzonych na subkoncie, a Fundacja Avalon w razie potrzeby wystawia swoim podopiecznym potrzebne zaświadczenie o wysokości zgromadzonych na danym subkoncie środków

 

Po rozpatrzeniu Waszej prośby odpowiedź otrzymacie drogą elektroniczną na adres mailowy, który użyliście wcześniej do założenia profilu.

 

Może czysto teoretycznie proces ubiegania się o wizę wydaje się dość skomplikowany ale uwierzcie, że tak nie jest. Wszystkie informacje podane są szczegółowo na wspomnianej wcześniej stronie, jeśli coś jest nie jasne można skontaktować się z poprzez telefon, mail lub chat z operatorami biura obsługi klienta.

 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przy ubieganiu się o wizę do USA.

 

Jeżeli osoba niepełnosprawna potrzebuje asystenta w czasie spotkania w Ambasadzie lub Konsulacie, ale asystent ten nie będzie ubiegał się o wizę należy wcześniej uprzedzić o tym fakcie Ambasadę/Konsulat (drogą mailową poprzez wysłanie ze swojego profilu odpowiedniej wiadomości opisującej ten fakt wraz z danymi asystenta : imię i nazwisko, numer dokumentu ze zdjęciem). W takich przypadkach Ambasada/Konsulat wyraża zgodę na to by asystent osoby niepełnosprawnej towarzyszył jej w trakcie procesu ubiegania się o wizę i rozmowy z konsulem.

 

Jeżeli osoba niepełnosprawna ubiega się o wizę, ale nie zamierza pojawić się na spotkaniu z asystentem, a może potrzebować pomocy taki fakt również należy zgłosić poprzez swój profil na wspomnianej wyżej stronie. Przy wejściu do ambasady obsługa, która odpowiada za tzw. pierwsze sprawdzenie z chęcią na pewno pomoże w trakcie poruszania się po Ambasadzie/Konsulacie 

 

Praktyczne uwagi:

 • ubiegajcie się o wizę tak szybko jak to jest możliwie nie czekajcie z tym do ostatniej chwili
 • dokumenty kompletujcie dla każdej osoby ubiegające się o wizę ( również jeśli są to małe dzieci)
 • na spotkanie wizowe muszą przyjść wszystkie osoby w wieku powyżej 14 lat (Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia nie muszą mieć zeskanowanych odcisków palców i stawiać się osobiście na rozmowę z konsulem)
 • dokładnie przeczytajcie informacje na temat rzeczy i przedmiotów, które możecie ze sobą zabrać do ambasady
 • wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/

 

Powodzenia :)

 

 

 

Autor:

 

Łukasz Wielgosz

Opracowano na podstawie strony http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/  

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!