„Spośród wspaniałych rzeczy, które można znaleźć wśród nas, istnienie nicości jest najwspanialsze”

Leonardo Da Vinci

 

 

Floating (z ang. Lewitacja)

 

Co to takiego?

Floating, terapia REST - Terapia Ograniczonej Stymulacji Środowiskowej, floatacja, deprywacja sensoryczna, czy też terapia unoszenia na wodzie, wszystkie te nazwy określają terapię, w trakcie której dochodzi do niemal 90% ograniczenia bodźców zewnętrznych.  Jest to możliwe poprzez kabinę floatingową, która wypełniona jest wodą z bardzo wysokim stężeniem roztworu soli Epsom, tworząc warunki podobne do Morza Martwego. Umożliwia to unoszenie się bez żadnego wysiłku na powierzchni wody oraz bez specjalnej techniki oddechu i skurczu mięśni. Roztwór podgrzany jest do temperatury skóry, dzięki czemu ciało praktycznie zlewa się z wodą. W ten oto sposób odnosimy wrażenie unoszenia się w powietrzu - lewitowania. Dodatkowo pomieszczenie, w którym znajduje się kabina jest wygłuszone i wyciemnione (osoby odczuwające dyskomfort w ciemności, mogą pozostawić zapalone delikatne diody LED).

 

Jak na nas oddziałuje?

Ocenia się, iż około 90% aktywności centralnego układu nerwowego jest powiązana z działaniem grawitacji. Mózg stale przeprowadza obliczenia i dostosowuje na ich podstawie ułożenie ciała i ruchów do warunków grawitacji. Informacje odbierane przez układ nerwowy z mięśni są zawsze odzwierciedleniem działania siły ciążenia i stanowi ona tło dla wszystkich innych wrażeń docierających do układu nerwowego.

Kabina nie eliminuje całkowicie grawitacji, lecz sprawia, że jest ona rozłożona równomiernie na całej  powierzchni ciała. W związku z tym, przez pierwsze minuty sesji mózg wprowadzony zostaje w stan dezorientacji. Próbuje on napinać różne grupy mięśniowe, a następnie oswaja się ze środowiskiem i rozpoczyna rozluźniać w pełni wszystkie grupy mięśni, stawów oraz powięzi, aby mogły się bardzo głęboko zrelaksować. Ciało przyjmuje w sposób naturalny dla siebie kształt, a mózg przechodzi kolejno w różne fazy błogiego odpoczynku. Samo wchodzenie w stan głębokiego relaksu jest bardzo proste, ponieważ nie musimy nic robić, ani znać skomplikowanych technik relaksacyjnych, wystarczy wygodnie położyć ciało na wodzie - przyjmie ono jedyną właściwą pozycję bez nacisków i podparć odnosząc wrażenie lewitacji, a następnie pozwolić, aby środowisko i minerały w niej zawarte przeniosły nas w stan odprężenia.

 

Jakie są korzyści z jej stosowania?

Floating to nie tylko niezwykłe uczucie stanu nieważkości, odpoczynek i relaks, ale także szereg pozytywnych efektów wpływających na nasz organizm i umysł. Zmniejsza się produkcja m.in. adrenaliny i kortyzolu we krwi, czyli hormonów stresu. Sposób odbierania bólu zależy od stanu psychicznego. Niepokój i napięcie sprawiają, że ból odczuwany jest jako silniejszy. Tymczasem poziom niepokoju mierzony wysokością ciśnienia krwi, poziomem ACTH, adrenaliny, noradrenaliny, pulsem, ulega radykalnemu obniżeniu pod wpływem kabiny. Łagodzenie bólu następuje także przez uwolnienie organizmu od ciężaru i grawitacji. Dzięki temu krew może swobodniej krążyć i docierać do uszkodzonych, trudniej dostępnych obszarów. Sesja floatingu łagodzi bóle kręgosłupa i głowy, stawów. Jest remedium na migreny, artretyzm, RZS, fibromialgię (nerwobóle mięśni).

Zmniejszenie bodźców sensorycznych i głęboka relaksacja powoduje, iż zwykle dominującej lewa półkula mózgu zostaje nieco spowolniona, a prawa staje się bardziej aktywne. Pozwala to na synchronizacje obu półkul, co daje poczucie harmonii i równowagi. Prawa półkula jest w stanie wyrazić się dokładniej, co zwiększa kreatywność i pobudza wyobraźnię.

Korzystanie z kabin floatingowych wspomaga i przyspiesza  rehabilitację, co skutkuje skróceniem czasu leczenia i szybszego powrotu osoby chorej lub niepełnosprawnej do możliwie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej.

 

Dla kogo?

Flo­ating jest do­sko­na­łym spo­so­bem walki z wszel­kiego ro­dzaju bó­lami i stre­sem – jako forma re­laksu i od­świe­że­nia umy­słu. Za­le­cany jest ko­bie­tom w ciąży po I try­me­strze, oso­bom bo­ry­ka­ją­cymi się cho­ro­bami skóry, a także z de­pre­sją, ner­wi­cami i uza­leż­nie­niami. Re­gu­larny flo­ating zalecany jest dla osób cierpiących na prze­wle­kłe bóle głowy, krę­go­słupa, sta­wów, na­pię­cie mię­śni, nad­ci­śnie­nie, stres, zmę­cze­nie, de­pre­sję, złe sa­mo­po­czu­cie i wiele in­nych do­le­gli­wo­ści.

 

Przeciwwskazania do korzystania z floatingu:

  • I trymestr ciąży
  • Epilepsja
  • Infekcje
  • Podrażnienia i uszkodzenia oraz stany zapalne skóry
  • Psychozy, schorzenia psychiczne
  • Zapalenie ucha
  • Zdiagnozowana klaustrofobia
  • Cukrzyca
  • Spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

 

 

 

Tekst opracowała: Ewelina Dobroczyńska

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!