Efektywna terapia logopedyczna – Z kim współpracuje logopeda?

Logopeda zajmuje leczeniem wad wymowy, ale także pomaga w porozumiewaniu się - definiuje i pomaga usunąć bariery w komunikacji językowej. Często, by terapia była skuteczna, logopeda współpracuje z wieloma innymi specjalistami m.in. fizjoterapeutami, pedagogami, psychologami. W tym tekście chcemy przybliżyć Wam specjalizacje kilku lekarzy, u których wizyta może okazać się konieczna, by przejść efektywną terapię logopedyczną.

Aneta Ajdacka, logopeda

 
Na skuteczność terapii logopedycznej ma wpływ wiele czynników. Poniżej przedstawiamy zależność pracy logopedy od diagnozy stawianej przez wybranych specjalistów.

 

Do laryngologa zostaniemy skierowani w przypadku podejrzeń chorób związanych z gardłem, krtanią, uszami, nosem. Takie dolegliwości często mają wpływ na wady wymowy lub inne problemy związane z ekspresją. Najczęściej, zwłaszcza u dzieci, winowajcą jest przerośnięty trzeci migdał. Laryngolog oceni ewentualne nieprawidłowości występujące w obrębie tych struktur i, w razie konieczności, wdroży odpowiednie leczenie, którego przeprowadzenie da podstawę do efektywnej terapii logopedycznej.

Do audiologa zostaniemy skierowani w przypadku problemów ze słuchem. Słuch jest niezwykle ważnym elementem komunikacji werbalnej, jego stan ocenia lekarz audiolog, który w razie potrzeby dobiera odpowiednie metody mające na celu kompensację ewentualnego ubytku słuchu. Kontakt z tym specjalistą jest szczególnie ważny w przypadku małych dzieci, u których mowa nie jest w stanie rozwijać się prawidłowo, bez poprawnie funkcjonującego zmysłu słuchu.

Do foniatry zostaniemy skierowani w przypadku, gdy zauważymy zmiany w brzmieniu naszego głosu, jak chociażby przedłużająca się chrypka. Lekarz głosu, dysponując odpowiednimi narzędziami, oceni nieprawidłowości fonacyjne, czyli związane z głosem. Weźmie na warsztat krtań i jej funkcjonowanie, a także oceni pracę strun głosowych.

Co ciekawe aktualnie foniatrię i audiologię łączy się tak, by specjalista miał szerszy zakres widzenia na dolegliwości pacjenta i mógł ocenić jego stan w obu tych płaszczyznach – mowie i słuchu.

Do ortodonty zostaniemy skierowani w przypadku anatomicznych problemów ze zgryzem. Leczenie takich dolegliwości może znaczenie pomóc w terapii logopedycznej, ponieważ na kształtowanie się głosek mają wpływ m.in. ubytki i stłoczenia zębów, nieprawidłowo wykształcony zgryz, czy podniebienie twarde.

Do neurologa zostaniemy skierowani w przypadku potrzeby diagnozy neurologicznej. Problemy z komunikacją uwidaczniają się w przebiegu różnych chorób neurologicznych. Nierzadko występowanie pewnych objawów, np. padaczki, będzie dyskwalifikowało pacjenta w zakresie udziału w pewnych terapiach. Podstawą efektywnej pracy logopedy jest więc dokładna diagnoza neurologiczna, która pozwoli specjaliście na stworzenie indywidualnego i bezpiecznego planu działania.

Do psychiatry zostaniemy skierowani w przypadku potrzeby diagnozy psychiatrycznej, część zaburzeń komunikacyjnych wynikać będzie z chorób psychiatrycznych, jak chociażby rozpad systemu językowego towarzyszący schizofrenii. Nie zapominajmy również, że to psychiatra wydaje diagnozę autyzmu oraz innych chorób o podłożu psychogennym – diagnozy te są podstawą do wdrożenia odpowiedniego leczenia oraz ustalenia planu terapii dostosowanej do możliwości pacjenta.

Specjalistów, z którymi współpracuje logopeda, jest o wiele więcej, począwszy od fizjoterapeutów, poprzez pedagogów, po psychologów. Terapia logopedyczna w dużej mierze zależy od rzetelnej diagnozy, określającej zakres problemów pacjenta i wyznaczenia celu terapii. Dużo też zależy od postawy samego pacjenta, jego aktywnego uczestnictwa w terapii i zaangażowania w proces rehabilitacji. Na pewno na rezultat terapii będzie miało wpływ to, jaki wysiłek pacjent włoży w terapię, a także czy będzie stosował się do zaleceń specjalisty i ćwiczył również w domu. Ważne jest też to, by być otwartym na różne metody leczenia, które proponuje logopeda, a przede wszystkim, by motywować samego siebie i mieć dobre nastawienie do terapii.

 

Zajęcia neurologopedyczne w Fundacji Avalon – stacjonarnie i online

Z bezpłatnej terapii logopedycznej mogą skorzystać bezpłatnie osoby od 16 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnoprawności. Zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie lub online (poprzez aplikację Zoom). Aby uzyskać więcej informacji o zapisach, proszę skontaktować się z recepcją Fundacji (tel. 22 349 97 71, 796 324 328, e-mail: [email protected]).

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!