Dlaczego pracownik a nie wolontariusz

Dlaczego pracownik zatrudniony na etat, a nie wolontariusz?

Myśląc o osobach zaangażowanych w działanie Organizacji Pożytku Publicznego wyobrażamy sobie, że są to wolontariusze kierujący się wyłącznie potrzebą pomagania. Oczywiście jest to bardzo ważny aspekt naszej pracy, warto pamiętać jednak, że jedynie pracownicy zatrudnieni na etat gwarantują niezachwianą ciągłość działań oraz stabilność Organizacji.

Wartości, jakie przyświecają Fundacji Avalon w codziennej pracy – tj. szybkość działania, zaufanie czy dobre relacje z Podopiecznymi, są możliwe do urzeczywistniania wyłącznie wtedy, gdy w Fundacji zatrudnieni są pełnoetatowi pracownicy. Każdy z pracowników ma przydzielony zakres obowiązków wykonywanych od poniedziałku do piątku przez 8 godzin w godzinach otwarcia biura. Stały zespół, w którym każdy z pracowników wie, jakie są jego obowiązki, zapewnia sprawną obsługę codziennych zadań. Nie bez znaczenia jest też pewność zatrudnienia, którą Fundacja gwarantuje swoim pracownikom. Umowa o pracę jest jedyną legalną formą zatrudnienia przy trybie pracy na pełen etat. W związku ze zwiększającą się z roku na rok liczbą Podopiecznych oraz napływających każdego dnia wniosków o dofinansowanie Fundacja zakłada, że każdego roku zatrudniony będzie kolejny pracownik. Ma to na celu zagwarantowanie naszym Podopiecznym, że niezależnie od ilości pracy w biurze czas zakładania subkont, wypłata środków z subkonta czy oczekiwania na odpowiedź mailową będzie trwało około tygodnia. Dbamy również o bezpieczeństwo przetwarzanych danych wrażliwych naszych Podopiecznych – tj. danych dotyczących stanu zdrowia oraz stanu środków zgromadzonych na subkoncie. Znajomość procedur oraz odpowiedzialność z tym związana regulowana przez kodeks pracy przez pracowników jest w tym wypadku niezbędna, by poufne informacje nie zostały wykorzystane w sposób niewłaściwy. 

Jak wygląda codzienna praca w Fundacji Avalon?

Intensywność pracy w Fundacji w głównej mierze zależy od wpływu wpłat z 1% podatku oraz od okresu rozliczeniowego. Dla zobrazowania warto spojrzeć np. na liczbę otrzymywanych wniosków o dofinansowanie. W okresie od maja do września sprawdzamy i realizujemy dziennie około 40 wniosków. Przy takiej liczbie wniosków pracownicy Fundacji są w stanie poinformować mailowo Podopiecznych o statusie wniosków bardzo często nawet tego samego dnia, w którym zostały dostarczone do Fundacji. Co się jednak dzieje, gdy dziennie otrzymujemy 140 wniosków o dofinansowanie? Oczywiście okres oczekiwania na wypłatę środków z subkonta wydłuża się, dbamy jednak, aby nigdy Podopieczny nie oczekiwał na sprawdzenie wniosku dłużej niż około tygodnia.

System pracy oraz jasny podział obowiązków każdego pracownika Fundacji gwarantuje, że dana sprawa zawsze trafi do osoby kompetentnej. Pracujemy także według jasno określonych wewnętrznych procedur, które gwarantują Podopiecznym przejrzystość co do zasad działania subkonta, a samym pracownikom pewność w wykonywaniu powierzonych zadań. Dlatego tak ważne jest, aby Podopieczni zapoznawali się z umową, jaką z nami podpisują, oraz zaglądali do Poradnika dostępnego na naszej stronie internetowej.

Pracownicy Fundacji Avalon

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!