Diagnostyka fizjoterapeutyczna zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Zespoły bólowe kręgosłupa należą do najczęstszych problemów zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych w krajach europejskich. Wśród nich znaczną część stanowią bóle dolnego odcinka kręgosłupa, lokalizowane między dwunastym żebrem a fałdem pośladkowym, w tym okolicy lędźwiowej i krzyżowo-lędźwiowej. Schorzenie to dotyka najczęściej populacji pracującej i wiąże się z wysokimi kosztami związanymi z leczeniem, absencją w pracy, jak również z inwalidztwem. Z badań ankietowych na 1000 osób przeprowadzonych w lipcu 2002 roku przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor, na zlecenie firmy farmaceutycznej Gedeon-Richter i w związku z organizowaną przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji akcją „Ruch na Rzecz Zdrowych Pleców”, wynika że na bóle kręgosłupa, krzyża i mięśni szkieletowych narzeka 44,4% badanych. A wśród nich 23% sygnalizowało bóle codziennie, 19% dwa razy w tygodniu a 29% klika razy w miesiącu.


Pod względem diagnostycznym i leczniczym są to niezwykle złożone schorzenia, których patomechanizm występowania jest często trudny do wyjaśnienia. Jak się okazuje, niejednokrotnie zdiagnozowana degradacja krążka międzykręgowego czy destrukcja struktur kostnych w obrębie stawów nie dają spodziewanych  objawów bólowych. Często zdarza się, że widoczne w badaniach obrazowych zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe nie dają objawów klinicznych i odwrotnie, niewielkie zmiany w badaniu obrazowym powodują znaczne dolegliwości bólowe i zmiany funkcjonalne. 

I właśnie dlatego tak ważne dla uzupełnienia badań obrazowych są badania kliniczne, które umożliwiają precyzyjną diagnostykę i dają rzetelny obraz  zaistniałego problemu. 

Bibliografia:
1) Kenneth M. Prkachin, Elizabeth Hughes, Izabela Schultz, Peter Joy, David Hunt. Ocena zachowania bólowego w czasie rzeczywistym podczas klinicznej oceny chorych z bólem krzyża. Ból, 2002, t.3, nr.2,
2) K. S. Lam, D. Carlin, R. C. Mulholland. Lumbar disc high-intensity zone: the value and significance of provocative discography in the determination of the discogenic pain source. Eur Spine J 2000; 9 :36–41,
3) Hanne B. Albert, Hans Christian Ostgaard,  Bengt Sturesson, Britt Stuge , Andry Vleeming. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J 2008; 17:794–819,
4) Peter van der Wurff, Evert J. Buijs, Gerbrand J. Groen. Intensity mapping of pain referral areas in sacroiliac joint pain patients. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2006; vol 29, nr 3,
5) Kenneth M. Prkachin, Elizabeth Hughes, Izabela Schultz, Peter Joy, David Hunt. Ocena zachowania bólowego w czasie rzeczywistym podczas klinicznej oceny chorych z bólem krzyża. Ból, 2002, t.3, nr.2,
6) Andrzej Zembaty, redd. Kinezyterapia Tom I. Kasper Sp. Z o.o. 2002. Kraków,
7) Klaus Buckup. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL. 2008. Warszawa
8) Jerzy Stodolny. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. ZL Natura. 1999. Kielce
 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!