Co warto wiedzieć o darowiźnie?

Jedną z podstawowych i najczęściej realizowanych form wsparcia obok przekazania 1% podatku jest możliwość przekazania darowizny. Najbardziej znaną i najczęściej realizowaną jej formą jest darowizna pieniężna w postaci tradycyjnego przelewu bankowego. Oprócz znanej już formy pieniężnej darowizny istnieje jeszcze rzeczowa, darowizna w formie wartości niematerialnych lub usług czy nieruchomości.

Darowiznę może przekazać każdy – osoba fizyczna lub prawna (Darczyńca) - i może przekazać ją na każdego i na wszystko – dowolnej osobie lub organizacji (Obdarowany), na określony cel lub bez konkretnego przeznaczenia. Przedmiotem darowizny mogą być pieniądze, przedmioty (nowe lub używane), nieruchomości (np. ziemia, mieszkanie), usługi (np. prawne), wartości niematerialne
(np. prawa autorskie i licencje). Podstawą darowizny jest jej bezinteresowność, Darczyńca nie może
w zamian oczekiwać od Obdarowanego jakichkolwiek świadczeń.

Jeżeli Darczyńca nie określił celu darowizny Obdarowany może swobodnie dysponować otrzymanym przedmiotem – może go przeznaczyć na własne cele, sprzedać, wystawić na aukcji czy przeznaczyć na nagrodę w loterii fantowej.

Przekazaną darowiznę Darczyńca może odliczyć od podatku, jeżeli przekazał ją na Organizację, Fundację, Stowarzyszenie, Instytucję posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
W tym przypadku ważne jest, aby Darczyńca zachował:

- dowód wpłaty na rachunek bankowy Obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej (potwierdzenie przelewu),

- dokument, na podstawie którego można określić dane Darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny – w przypadku darowizny rzeczowej (umowa darowizny + oświadczenie Obdarowanego).

Więcej informacji na temat ulgi podatkowej możecie znaleźć w naszym Poradniku w artykule tutaj

O czym należy pamiętać?

Obdarowani (osoby fizyczne) muszą kontrolować otrzymywane darowizny, jeżeli zostały przekazane bez pośrednictwa OPP. Obdarowany zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanych darowizn, jeżeli łączna kwota darowizn od jednej osoby w przeciągu 5 lat przekroczyła:

9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie),

7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (zstępny rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych),

4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (inni nabywcy).

Podsumowując – darowizna:

- ma wiele form,

- jest bezinteresowna,

- może być przekazana przez każdego i na każdego,

- może mieć określony cel lub bez konkretnego przeznaczenia,

- Darczyńca może wymagać sprawozdania z darowizny,

- może być odliczona od podatku, jeżeli została przekazana na cele pożytku publicznego,

- może być przekazana w każdym momencie (np. 1% podatku można przekazać tylko w okresie rozliczeniowym).

Wszelkie postanowienia prawne dotyczące darowizn można znaleźć w:

- Kodeks cywilny art. 888-902

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18

Opracowała: Aleksandra Ciompała

Źródła:

Kodeks cywilny (USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 rz dnia 9 lutego 2017 r.)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Sadło, K. (2014). Zbiorki publiczne i darowizny

http://poradnik.ngo.pl/darowizny

Zdjęcie: www.flickr.com

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!