Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
ABC refundacji zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przez NFZ

Zakup takich środków jest związany z dużymi kosztami. Osoby niepełnosprawne i chore mają prawo do ich refundacji w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Do takich refundowanych środków należą:
- przedmioty ortopedyczne – poduszka i materac przeciwodleżynowy,
- protezy kończyn,
- kortezy,
- kołnierze,
- gorsety,
- balkoniki,
- kule,
- laski,
- pionizatory,
- wózki,
- podpórki,
- pełzaki,
- foteliki,
- sprzęt stomijny,
- pasy przepuklinowe lub brzuszne,
- aparaty słuchowe,
- protezy oka,
- lecznicze środki techniczne – szkła okularowe,
- pomoce optyczne dla niedowidzących,
- pieluchomajtki,
- pieluchy anatomiczne,
- inhalator dyszowy,
- rurka tracheotomijna,
- krtań elektroniczna,
- protezy piersi,
- peruki.

Kiedy lekarz zdiagnozuje konieczność korzystania z określonego przedmiotu, na specjalnym formularzu wystawia na nazwisko pacjenta „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”. Zgodnie z przepisami w zależności od rodzaju przedmiotu lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista wypisuje zlecenie na wskazany sprzęt oraz tylko raz na określony w przepisach okres użytkowania!

Zlecenie na przedmiot ortopedyczny np. wózek inwalidzki, orteze, aparat ortopedyczny, materac przeciwodleżynowy ważne jest przez 90 dni od daty wystawienia. W tym czasie musi być potwierdzone przez wojewódzki oddział NFZ zgodny z miejscem zameldowania (stałego lub tymczasowego). Potrzebny jest do tego dowód osobisty oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Refundacja prowadzona jest na bieżąco, a w przypadku braku środków finansowych na pełne pokrycie potrzeb pacjentów odział NFZ tworzy listę oczekujących na potwierdzenie realizacji zleceń. W przypadku wprowadzenia do takiej kolejki okres ważności zlecenia wydłuża się o czas oczekiwania w kolejce.

Troche inne zasady obowiązują przy konieczności cyklicznego zaopatrzenia np. comiesięcznego w pieluchomajtki, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, worki do zbiórki moczu. Zlecenie w tym przypadku ważne jest 30 dni. Aby uniknąć wielokrotnego okazywania odpowiednich dokumentów  w punktach rejestracji zleceń wydawana jest choremu tzw. Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego która jest ważna 12 miesięcy kalendarzowych. Pacjent nie może być jednak jednorazowo zaopatrzony w tego typu środki na czas nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.

Zakupu przedmiotów ortopedycznych  i środków pomocniczych pacjent powinien dokonać osobiście, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, może to zrobić za niego osoba trzecia posiadająca stosowne upoważnienie pisemne. Jeżeli cena danego przedmiotu jest wyższa niż kwota określona limitem, oddział NFZ pokrywa koszt tylko do danego limitu, a różnicę między ceną brutto, a refundacji pokrywa sam pacjent.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje także już zakupiony sprzęt rehabilitacyjny. Pacjenci mogą starać się o zwrot kosztów w przypadku, kiedy dokonali zakupu przedmiotu objętego refundacją za własne pieniądze. Możliwy jest nawet 100 procentowy zwrot kosztów, jeżeli cena sprzętu nie przekroczyła limitu wyznaczonego przez NFZ. Jeśli jednak cena jest wyższa to zwrot może objąć maksymalnie 150 procent limitu. W takim przypadku wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z kompletem dokumentów (faktura na zakupiony przedmiot, oświadczenie o dochodach miesięcznych osoby w przeliczeniu na jednego członka rodziny, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Opracowała: Magdalena Rafalska (fizjoterapeutka)

 

Odsłony: 4156
Ulotkę wygenerowano: 123
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a