Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Czym jest darowizna

Darowizna jest jedną z najczęściej stosowanych form pozyskiwania środków finansowych w przypadku fundacji, organizacji pożytku publicznego. Mogą one być przeznaczone na cele statutowe fundacji, na subkonto podopiecznego albo jako darowizna z poleceniem. Warto pomagać, należy jednak dobrze poznać specyfikę darowizny, a przede wszystkim związane z nią ulgi oraz ewentualne zobowiązania wobec fiskusa. Mówiąc wprost istotne jest np. czy darowiznę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego, jak zaksięgować darowiznę, jak wyglądają odliczenia od podatku w przypadku darczyńców, czy można wycofać się z darowizny. Odpowiedzi na tego typu pytania są ważne zarówno z punktu widzenia fundacji, jak i darczyńców oraz beneficjentów (podopiecznych fundacji).

Darowizna od strony formalnej

Zgodnie z definicją darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, jej celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Przy czym darczyńca nie może mieć żadnych bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z tego przekazania. Darczyńcą może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna (firmy, spółki itd.).

W przypadku dobrowolnych wpłat na rzecz fundacji bardzo istotne jest to, że dla swojej ważności darowizna nie zawsze wymaga formy pisemnej. Dla standardowej wpłaty przekazywanej na konta albo subkonta wystarczającym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Do najważniejszych cech charakteryzujących darowiznę należą m.in.:

 • możliwość przekazania organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
 • przekazanie w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
 • możliwość pomniejszenia o kwotę darowizny podstawy do opodatkowania.

  darowizna fundacja avalon

Czy darowiznę można odliczyć od podatku?

Nie wszystkie darowizny są traktowane jako ulgi podatkowe. Wśród uwzględnianych (odliczanych) w zeznaniu rocznym są m.in. te na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), np. fundacji. Są one przekazywane na cele takie jak działalność charytatywna, ochrona zdrowia, działalność na rzecz ochrony praw dziecka, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością itp. Może być to nie tylko darowizna na konto fundacji, ale także z poleceniem, czyli na rachunek fundacji, ale ze wskazaniem celu albo osoby. Jak jeszcze przekazać darowiznę? Można od razu wybrać subkonto konkretnego podopiecznego w ramach fundacji. Darowizna, którą chcemy odliczyć od kwoty podatku musi spełniać określone kryteria:

 • od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu,
 • darowizna finansowa musi być udokumentowana potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy fundacji,
 • w przypadku rzeczy lub usług niezbędny jest dokument potwierdzający darowiznę oraz potwierdzający wydatki związane z darowizną.

Darowizny dokonane w ciągu roku podatkowego obniżają ostateczną wysokość podatku dochodowego.
Specyficzną formą darowizny rozliczanej w zeznaniu rocznym jest 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (np. fundacji). Jest to jedyna forma darowizny, która nic nie kosztuje - jeśli nie skorzystamy z prawa do przekazania 1%, zapłacimy taki sam podatek, a 1% trafi do budżetu państwa. Warto zatem zastanowić się, rozejrzeć wśród fundacji, organizacji (OPP) - ten 1% znaczy naprawdę wiele.

Darowizna – rozliczenia, formalności, rachunki

Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie kto może skorzystać z takich preferencji i jak je rozliczyć. Otóż dotyczy to podatników opodatkowanych według skali podatkowej i ryczałtowców. W odpowiedzi na pytanie darowizna – jaki PIT będzie nam potrzebny, przepisy wskazują formularze PIT-37, PIT-36, PIT-28 a także załącznik PIT/O. A jak zaksięgować darowiznę? Jeśli chodzi darowizny od firm, podmiotów gospodarczych itp., czyli o ujęcie rachunkowe, najczęściej darczyńca ujmuje przekazane środki pieniężne po stronie WN jako pozostałe koszty operacyjne w połączeniu z pozostałymi rozrachunkami po stronie MA. Darowizna, która jest efektem podziału wyniku finansowego jest ewidencjonowana na koncie rozliczenie wyniku finansowego (WN) i jako pozostałe rozrachunki (MA).

darowizna

Czy od darowizny płaci się podatki?

Zapewne wiele osób nurtuje to pytanie, zarówno w kontekście obdarowywanych organizacji, darczyńców, jak również beneficjentów (podopiecznych) fundacji. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie ile wynosi podatek od darowizny w przypadku fundacji OPP, dobrą nowiną jest to, że nie musi ona płacić podatku dochodowego od darowizny, o ile jest ona przeznaczona na cele statutowe. Kolejne zagadnienie – czy jakiś podatek od darowizny dotyczy darczyńców - to znów korzystne rozwiązania. Wiemy już, że darowizna może wręcz zredukować wysokość podatku. Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest sytuacja osób fizycznych, które korzystają z pomocy fundacji i wpłat od darczyńców, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny. Obowiązek podatkowy ciąży wówczas na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowy. W tym kontekście istotne są dwie kwestie:

 • jak przekazać uzyskaną darowiznę – istotna jest treść umowy wiążącej strony, ponieważ kwalifikuje formę prawną świadczonej pomocy: czy będzie to opodatkowana darowizna, czy np. świadczenie nieodpłatne wynikające z innego stosunku prawnego,
 • pomoc jako efekt darowizn od wielu darczyńców będzie wyłączona z opodatkowania, jeśli wartość każdej z nich nie przekracza kwoty wolnej. Oznacza to, że zbiorowa pomoc z pojedynczych wpłat (darowizn), za pośrednictwem fundacji, na ogół zwalnia z konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Czy można cofnąć darowiznę?

Przedmiotem darowizny mogą być świadczenia o różnym charakterze, co w dużej mierze wpływa na ewentualną możliwość odwołania. Mogą być to przecież środki finansowe, ruchomości, nieruchomości, prawa, a nawet zwolnienie obdarowanego z długów. Co do zasady darczyńca może odwołać darowiznę w określonych sytuacjach:

 • jeżeli nie wykonano jeszcze zawartej umowy darowizny i odwołanie wynika ze zmiany stanu majątkowego darczyńcy (choroby, utrata majątku itp.), który uniemożliwia sfinalizowanie darowizny,
 • darczyńca lub jego spadkobiercy mogą cofnąć darowiznę, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego tzw. „rażącej niewdzięczności".

Dla odwołania darowizny niezbędna jest forma oświadczenia pisemnego z uzasadnieniem oraz żądaniem zwrotu. Jeśli jest to darowizna wykonana odwołanie jest możliwe w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o dokonanym akcie niewdzięczności. Darowiznę niewykonaną można cofnąć (przy ww. warunkach) w każdej chwili do momentu jej wykonania.

Jak przekazać darowiznę?

Fundacja Avalon niesie pomoc osobom z niepełnosprawnością, posiada status OPP i może pozyskiwać wsparcie na wiele sposobów. Jak przekazać darowiznę na jej cele statutowe albo dla konkretnych podopiecznych? Standardowa darowizna może zostać wpłacona w dowolnym momencie na konto fundacji z zaznaczeniem w tytule przelewu dla którego z Podopiecznych ma zostać ona przekazana. Cel można wskazać w tytule przelewu lub kontaktując się mailowo. Ważne jest aby w tytule przelewu znalazło się nazwisko i numer subkonta Podopiecznego Fundacji AVALON. Fundacja pozyskuje też środki poprzez 1% od podatku należnego w rozliczeniach rocznych gdzie również można wskazać konkretnego Podopiecznego.
Pamiętajmy – naprawdę warto pomagać!

Robi się coraz cieplej, więc muzycy wychodzą z przytulnych studiów nagraniowych, prosto na scenę w dusznym klubie, albo gdzieś w plenerze. Dla kulawego koncerty mogą być niezłym wyzwaniem. Mogą ale nie muszą. 

Niedawno byłem na koncercie nad Wisłą.  Udało mi się, dotrzeć trochę szybciej więc mogłem zaparkować pod sceną. Zazwyczaj nie mam takiego luksusu: trzeba się przepychać, drzeć się na ludzi wokół. Nie wpycham się pod scenę po to, żeby dostać autograf. Na większości takich imprez się stoi. No chyba, że się siedzi – jak ja.  Jeśli zatrzymam się w środku sali będę widział tyle co nic. Trochę jakbym utknął w ruchomej jaskini do której docierają strzępy rozmów i melodii. Na szczęście nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś nie ustąpił mi miejsca, albo źle zareagował. No, może raz, ale gość był już nieźle wstawiony, więc odpuściłem i przez większość koncertu gapiłem się w jego plecy.  

Mówi się, że na takie imprezy lepiej iść z kimś, bo fajnie jest wspominać wspólne doświadczenie. Chociaż dla mnie takie samotne wypady to  niezły offroad, wszystko muszę zrobić sam: a póki nie poproszę kogoś o pomoc nikt nie nalega, żeby pchać wózek. Przyznam, że na tym ostatnim koncercie czułem się trochę nie na miejscu, ale kiedy zespół zaczął grać, przestałem o tym myśleć.

Największy koncert na jakim byłem to Radiohead na festiwalu w Poznaniu. Mieliśmy miejsce w drugim sektorze (pojechałem z kumplem – w tym przypadku samotna podróż przerastała moje możliwości) Wjechaliśmy na platformę, na której, na start  koncertu czekało już kilka osób na wózkach – razem z opiekunami. Do tej pory nie wiem skąd pomysł, żeby platformę dla OzN, ustawiać tak daleko od sceny… Muzycy byli dla nas ruchomymi punkcikami, za którymi trudno nadążyć. Za to plusem był widok z góry na ponad 30 tysięcy głów – nigdy wcześniej nie widziałem takiego tłumu w jednym miejscu.

Po wszystkim  rolę się odwróciły: znowu byłem w  ruchomej jaskimi i każdy mógł patrzeć na mnie z góry, ale jedno nas łączyło – wszyscy chcieliśmy jak najszybciej dostać się do pociągu. To było chyba 9 albo 10 lat temu. Nikt nie słyszał o pendolino i tego typu wynalazkach. Stare, dobre, ciasne przedziały były szczytem luksusu. Było tam tyle ludzi, że mój kumpel musiał zostać na korytarzu, razem z wózkiem. Ja jakimś cudem, trzymając się „ściany”, doczłapałem do wolnego miejsca. Przedział dzieliłem z kibicami klubu, którego nazwę boję się tutaj wymienić. Ale to już historia na inny raz…

W Gliwicach młodzi inżynierowie stworzyli pierwszy, darmowy program wspomagający terapię logopedyczną dla osób z afazją. Każdy może skorzystać z aplikacji, dostęp do niej jest bezpłatny, wystarczy mieć połączenie z Internetem. Zamysłem twórców było stworzenie platformy, dzięki której osoby dotknięte afazją będą mogły ćwiczyć w warunkach domowych. To wszystko po to, by uzupełnić i rozszerzyć rehabilitację prowadzoną przez logopedów.

Aplikacja Afast działa od marca 2017 roku pod adresem http://www.afast.pl. Jest to multimedialne narzędzie rehabilitacyjne przygotowane przez specjalistów, umożliwiające samodzielną pracę osoby z afazją jak również prowadzenie zajęć we współpracy z opiekunem lub logopedą. Afast dedykowany jest dla osób ze wszystkimi rodzajami afazji- ruchową, czuciową i mieszaną. Afazja ruchowa (motoryczna) sprawia, że osoba rozumie kierowany do niej komunikat, ale ma problemy z wypowiadaniem się. W przypadku afazji czuciowej (sensorycznej) osoba nie rozumie kierowanych do niej komunikatów. Natomiast afazja mieszana jest kombinacją tych dwóch pozostałych. Część komunikatów jest zrozumiała, a część nie. Afazja to schorzenie z którym zmaga się 45 tys. Polaków (wg badań dr Szalińskiej- Otorowskiej). Aż u 78% osób po udarze mózgu dochodzi do zaburzenia porozumiewania językowego oraz częściowej utraty mowy. Afast przeznaczony jest dla osób z afazją w stopniu lekkim lub średnim. Może być wykorzystywany także w terapii osób z innymi schorzeniami neurologicznymi (np. choroba Alzheimera, ch. Parkinsona).

Program zawiera ponad 30 grup ćwiczeń. Zadania są logicznie rozplanowane i pogrupowane na kategorie. Aplikacja składa się z zestawów ćwiczeń dotyczących rozumienia wypowiedzi i ich kontekstu, budowy zdań, określania czynności. Polecenia polegają na dopasowywaniu, łączeniu oraz kojarzeniu dźwięków i obrazów.

Wydaje się, że Afast to aplikacja idealna do uzupełnienia rehabilitacji logopedycznej. Im częściej stymulowany jest układ nerwowy, tym większa szansa na poprawę jego stanu po przebyciu np. udaru mózgu. Dzięki aplikacji pacjent w domu może sam utrwalić materiał przerobiony na zajęciach z logopedą i samodzielnie dokonywać postępów w swojej rehabilitacji. Na pewno warto spróbować!

Zalety aplikacji Afast:

 • Całkowicie bezpłatna.
 • Jedyny wymóg: posiadanie komputera, tabletu czy telefonu z dostępem do Internetu oraz głośników.
 • Rehabilitacja oddziałuje na wielu płaszczyznach (wzrok, słuch, mowa)- jest polisensoryczna.
 • Obsługa aplikacji bardzo intuicyjna, jasne polecenia.
 • System zawiera ponad 30 grup ćwiczeń.
 • Aplikacja opiera się na nauce, rozumieniu i zapamiętywaniu z wykorzystaniem głosu, obrazu oraz dźwięku.
 • Wg badań terapia wspomagana narzędziami multimedialnymi podnosi tempo i skuteczność opanowania materiału o 60% w porównaniu do tradycyjnych metod.

Źródła:

 1. https://www.nowiny.gliwice.pl/afast-pierwsza-w-polsce-bezplatna-aplikacja-do-rehabilitacji-osob-z-afazja-jest-z-gliwic
 2. http://technopark.gliwice.pl/ruszyla-pierwsza-w-polsce-bezplatna-aplikacja-wspomagajaca-rehabilitacje-afatykow-afast/
 3. http://antyweb.pl/afast-aplikacja-dla-chorych-na-afazje/

Autor: Martyna Czarnecka

  Nie jestem w teatrze częstym gościem, więc słowo „recenzja” trzeba wziąć w gruby cudzysłów. Z Grześkiem – reżyserem spektaklu znamy się jeszcze ze studiów (kulturoznawstwo), między zajęciami częściej gadaliśmy o muzyce, o teatrze chyba wcale, ale kilka razy wspominał, że będzie próbował swoich sił na reżyserii. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o jego pomyśle na spektakl warsztatowy. Punktem wyjścia miał być obcy. W domyśle tematem projektu, mógłby być ktoś nietutejszy, uchodźca, ktoś reprezentujący mniejszości narodowe. Grzesiek podszedł szerzej do tematu – powiedział mi, że chce zrobić spektakl o intymności osób z niepełnosprawnością. Byłem jak najbardziej za – możliwe, że część z Was wie, że poruszałem ten aspekt w swoich artykułach. Byłem ciekawy jak chodziak podejdzie do tej kwestii, jak przełoży na język teatru coś o czym wstydzimy się mówić.

  Aktorzy nie mieli tego problemu, przede wszystkim dlatego, że w ciągu całego spektaklu, nie wymówili żadnego słowa. Czasami się śmiali, głośno oddychali, ale nic nie mówili, ich głównym środkiem kontaktu z publicznością było spojrzenie i ciało.  Zaczęło się od tego, że każdy z trójki aktorów (dwie kobiety i mężczyzna) siedział, spokojnie, trochę tak jak pacjenci, czekający na wskazówki rehabilitanta. W pewnym momencie, jedna z aktorek wstała, wzięła pod ręce dziewczynę, siedzącą obok niej i przeniosła ją, trochę tak jak się przenosi niesforne dziecko – potem podobnie postąpiła z jedynym w obsadzie facetem. W zasadzie cały spektakl opierał się na ciągłej zmianie – zmianie ról, zmianie pozycji, zmianie, nastroju, albo muzyki.  

  Choreografia, czasem była zmysłowa, lekko dwuznaczna, mogła się kojarzyć z tym co może dziać się za zamkniętymi drzwiami sypialni. Ale Dotykalni (skojarzenie z filmem „Nietykalni” jest nieprzypadkowe), wcale nie chcieli się chować  przed publicznością. Chcieli pokazać że tak jak każdym, czasami, kieruje nimi, libido, a czasami potrzeba intymności, która nigdzie się nie śpieszy.

  To na co najbardziej zwróciłem uwagę to właśnie kontakt aktorów z publicznością -  subtelny i inwazyjny jednocześnie. Najbardziej krępujące były ich spojrzenia, bywało, że wpatrywali się we mnie tak długo, że miałem ochotę wyjść z sali.

  Pewnie część z Was to kojarzy – idziecie przez miasto z partnerem/partnerką i czujecie na sobie wzrok przechodniów. Grzesiek – z premedytacją lub bez – dotknął kwestii przekraczania granic prywatności osób z niepełnosprawnością.  

Większość z nas doświadczyła w swoim życiu bólu zlokalizowanego w obrębie przynajmniej jednego z pięciu odcinków kręgosłupa. Przyczyn tego bólu może być wiele choć najczęściej jego źródeł doszukujemy się w strukturach samego kręgosłupa.

opp fundacja 750200 uruchom 1

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BGŻ BNP Paribas

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a