Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
  • Mam trzydzieści lat. Większość ludzi z mojego najbliższego otoczenia, ma już dzieci, niedługo będzie je mieć, albo planuje je mieć. Czytaj więcej...
  • Oferujemy interesującą pracę w młodym zespole i kontakt z ciekawymi ludźmi. Szereg możliwości pożytecznego spędzania czasu i wykorzystywania swojej energii. Czytaj więcej...
  • Finansowe i merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 roku. Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu biegłego rewidenta... Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jak założyć subkonto? 

 

 

Pierwszym krokiem do założenia subkonta dla osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej w Fundacji AVALON jest kontakt z nami :)  - osobisty, telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej dostępny tutaj.

 

Podstawą do założenia subkonta umożliwiającego zbieranie 1% oraz darowizny (przelewy tradycyjne, PayU, smsy, aukcje internetowe, zakupy internetowe) jest przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście do biura Fundacji wypełnionego oraz podpisanego Porozumienia i Regulaminu. Druki Porozumienia i Regulaminu przesyłamy jako załączniki do odpowiedzi mailowej na zadane zapytanie o subkonto. Te same druki można pobrać osobiście w biurze Fundacji lub poprosić o wysłanie pustych druków pocztą tradycyjną.

Porozumienie i Regulamin musi podpisać Beneficjent jeśli jest osobą pełnoletnią i działa we własnym imieniu. Podpisując druki może wyznaczyć swojego Reprezentanta w Fundacji oraz Osoby Upoważnione w wybranym na Porozumieniu zakresie.

W przypadku gdy przyszłym Podopiecznym jest osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełni praw (ubezwłasnowolniona), druki musi podpisać opiekun prawny – rodzic w przypadku dziecka lub Reprezentant na mocy decyzji Sądu o ubezwłasnowolnieniu.

 

Podpisaną umowę należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:
Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
Budynek CH PANORAMA
Al. Witosa 31 lok. 103
00-710 Warszawa

 

Oprócz poprawnie wypełnionych druków Porozumienia i Regulaminu, do założenia subkonta konieczne jest dostarczenie w formie ksera lub skanów dokumentów (dla Państwa bezpieczeństwa każdy z poniższych dokumentów może zostać przekreślony i opisany że kopia powstała wyłącznie na potrzeby subkonta w Fundacji AVALON) takich jak:

- ksero/skan dowodu osobistego Beneficjenta (jeśli jest pełnoletni)

- ksero/skan dowodu osobistego Reprezentanta (jeśli został wyznaczony w Porozumieniu)

- ksero/skan dokumentu medycznego z rozpoznaniem (np. ostatni wypis ze szpitala czy zaświadczenie lekarskie)

- ksero/skan orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli zostało wydane)

 

Dodatkowo Fundacja może wymagać od Beneficjenta i jego rodziny:

- ksera/skanu decyzji Sądu o ubezwłasnowolnieniu lub aktu notarialnego o wyznaczeniu Reprezentanta

- ksera/skanu akt urodzenia w przypadku innego nazwiska dziecka i rodzica

 

Powyższe dokumenty można aktualizować w dowolnym momecie przesyłajać do Fundacji ksera lub skany.

 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów, są one weryfikowane w Fundacji, a jeśli wszystko jest w porządku subkonto zostanie założone w maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku konieczności uzupełninia braków czy poprawy przesłanych dokumentów, Fundacja kontaktuje się z przyszłym Beneficjentem telefonicznie lub mailowo. 

Odsłony: 12924
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

opp fundacja 750200 uruchom 1

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BGŻ BNP Paribas

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

opineo avalon 2017