Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
  • Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Chcesz pracować w Urzędzie m.st. Warszawy? Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Czytaj więcej...
  • Fundacja Avalon, której wizją jest świat bez barier, w którym osoby z niepełnosprawnością są aktywne i mają równe szanse na Czytaj więcej...
  • Avalon EXTREME, projekt promujący sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnością, poszukuje osoby na stanowisko PR Manager... Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Regulamin korzystania z zakładki "Akcje Podopiecznych" na stronie internetowej Fundacji AVALON.

 

1. Informacje ogólne:

a. Zakładka Akcje Podopiecznych służy wyłącznie publikacji informacji dotyczących zbiórek  organizowanych na rzecz Podopiecznych Fundacji AVALON.

b. Materiały dotyczące organizowanych zbiórek zostaną umieszczona na stronie tylko za pisemną zgodą Podopiecznego lub Reprezentanta, którego zbiórka dotyczy. Zgoda musi zostać wyrażona papierowo lub poprzez oficjalnego maila podanego przy założonym subkoncie.

c. Publikowane informacje dotyczą aktualnie organizowanych lub planowanych zbiórek.

d. Wszelkie zbiórki publiczne organizowane na rzecz Podopiecznych Fundacji AVALON muszą być zgodne z Ustawą o zbiórkach publicznych z dnia 14 marca 2014 (treść ustawy - http://www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,zbiorkach,publicznych,413.html)

e. Przesłanie materiałów dotyczących zbiórki jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.


2. Forma przesyłanych materiałów:

a. Materiały dotyczące zbiórek są zamieszczane na stronie w formie krótkiego opisu dotyczącego wydarzenia, zdjęć, filmów, linków do stron bezpośrednio związanych ze zbiórką, materiałów promocyjnych do zbiórki (plakaty, ulotki, wizytówki) itp.

b. Materiały dotyczące zbiórek wysyłane są w formie elektronicznej, na adres: wspieramy@fundacjaavalon.pl

3. Rodzaj i tematyka organizowanej zbiórki:

a. Rodzaj i tematyka prowadzonej zbiórki jest dobrowolna.

b. Organizowana zbiórka nie może:

- obrażać uczuć religijnych,

- zawierać treści nieetycznych, niemoralnych i nielegalnych w świetle prawa,

- zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, ani w żaden sposób dyskryminujących inne osoby,

- być wyrazem poparcia lub dezaprobaty dla ugrupowań politycznych,

- obrażać uczuć mniejszości społecznych,

- prezentować aktów przemocy wobec ludzi i zwierząt.

c. Publikowana informacja o zbiórce nie może promować żadnego innego subkonta oprócz tego założonego w Fundacji AVALON

4. Udostępnianie materiałów dotyczących zbiórki:

a. Wysyłając materiały informacyjne dotyczące organizowanej zbiórki Podopieczny wyraża zgodę na publikację materiałów na stronie http://www.fundacjaavalon.pl/

b. Informacje dotyczące organizowanej zbiórki są zamieszczane na stronie wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem subkonta Podopiecznego w formie artykułu zawierającego opis organizowanego wydarzenia oraz materiały dotyczące zbiórki.

c. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych materiałów i ich odrzucenia w przypadku gdy nie będą one zgodne z niniejszym regulaminem.

d. Każdy artykuł może zostać skomentowany przez czytelnika. Przed opublikowaniem komentarze są poddawane weryfikacji przez administratora serwisu.

e. Podopieczny ma możliwość zgłoszenia uwag do opublikowanego artykułu oraz komentarzy czytelników.

Odsłony: 1152
Ulotkę wygenerowano: 92
Ulotkę wysłano mailem: 0